Aktiviteter / åbningstider

Nyt fra bestyrelsen:

Det var den sæson!!! Saunaen er nu lukket ned, men lige pludselig er det oktober, og så tænder vi den igen!! 


Der vil over sommeren blive lavet vedligeholdelse mv.


Bare rolig, du kan stadig bade i sundet!!!


Vi har etableret et lille varslingssystem, så det varsles hvis kommunens spildevandsoverløb er aktivt. Kig på lamperne der er monteret over døren til omklædningen.

Endvidere har vi lavet aftale med kommunen, så vi kommer med på badevandsappen.

Du kan finde den her:

https://apps.apple.com/dk/app/badevand/id381158539?l=da
Dresscode :

Området, badebroen mv.:

Vi hverken kan, eller vil, stille krav for hvordan medlemmerne er klædt, når I færdes på havnens arealer.

Vi vil dog anbefale at man har badetøj på, eller på anden måde tildækket, når I går mellem sauna og badebroen. 

Hvis I bader uden tøj, er det bestyrelsens opfattelse, at man ikke krænker nogen ved at gå i vandet fra badebroen uden tøj.


Det pointeres dog, at det er den enkeltes ansvar ikke at krænke nogen af havnens øvrige brugere og gæster.


Saunaen:

I saunaen skal du være tildækket på underkroppen, og du SKAL sidde på dithåndklæde, også selv om du har badetøj på.

I ”tekstilfri” timer, hvor du ikke har badetøj på, skal du fortsat sidde på det medbragte håndklæde!

Og, tag dit håndklæde med når du går ud af saunaen, uanset du kommer igen efter et bad.


Rengøring

Rengøring skal foregå mandag eller torsdag da saunaen ikke er varm på de dage.

Udover støvsugning og gulvvask, skal måtterne i forrummet ud og bankes/rystes.

Vi vil et par gange i sæsonen indkalde et rengøringsteam til ekstra rengøringaf bl.a. bænke.

Der må IKKE brugesfodtøj i saunarummet, fødderne skal tørres af inden I går ind i saunarummet. "Klip-klapper"eller andet fodtøj der kun bruges indendørs må dog gerne bruges i saunaen!


Foreningsaktiviteter

Vi arbejder på at lave saunagus. Nærmere herom på FaceBook.


Gæster i saunaen.

Det er forsat muligt at tage en enkelt gæst med i saunaen, og det er muligt søndage mellem kl 11 og kl 13.


For at afdække hyppigheden af gæstebesøg, skal der fortsat sendes en mail tilformanden om, at en gæst tages med.  (formand@rantzausmindehavbad.dk)

Badebroen som er offentlig tilgængelig året rundt.


Badeaftaler især til nye medlemmer:

Lørdag og søndag er der stort set altid badere fra kl 8.30. I hverdagen også ved 8.30 tiden, men her er fremmødet mere ustabilt

Vi anbefaler, at nye badere laver aftaler med bestående grupper, eller selv finder flere sammen, så der ikke bades alene.

Saunatider

Saunaen vil være tændt og åben for medlemmerne i saunasæsonen oktober - april, (start 29. september 2023) på følgende tider:


  • Tirsdag fra kl. 07 til kl. 20
  • Onsdag fra kl. 07 til kl. 20 Tekstilfri fra kl. 18
  • Fredage fra kl. 07 til kl. 20
  • Lørdage fra kl. 7 til kl. 18 "Børnetime" mellem kl 11 og kl 12
  • Søndage fra kl. 8 til kl. 20 Gæste mulighed mellem kl 11 og kl 13
  • Søndage fra kl. 14 til kl. 15 Stilletime
  • Søndage fra kl. 15 til kl. 20 Tekstilfri


  • Søndage fra kl 11 til kl. 13 er der mulighed for at tage en gæst med. Husk at sende en mail til formand@rantzausmindehavbad.dk inden du har en gæst med. Man er kun gæst en enkelt gang, så må man melde sig ind!


 


Brug af saunaen er på eget ansvar, men pas godt på hinanden